Subvencions i ajudes

Última actualització: 29/10/2019

SUBVENCIONS REBUDES PER L'AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA DURANT EL 2019
Descripció de l'actuació subvencionada Organisme que dona la subvenció Import
Fira Balcó de l'Empordà Diputació de Girona 1.500 €
Arranjament de camins malmesos per aiguats Diputació de Girona 6.986,61 €
Despeses funcionament consultori municipal Dipsalut 2.085,72 €
Control de plagues urbanes (insectes i rosegadors) Dipsalut 1.014,52 €
Funcionament del Jutjat de Pau Departament de Justícia de la Generalitat 1.650 €
Fons subvenció (cooperació municipal) Diputació de Girona 50.008,05 €
Fons subvenció (cooperació cultural) Diputació de Girona 8.824,95 €
Fons de subvenció (manteniment camins) Diputació de Girona 1.000 €
Fons de subvenció (noves tecnologies) Diputació de Girona 1.122,12 €
Activitats contra la violència de gènere Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad 951,08 €
Subvenció per a esportites individuals Diputació de Girona 200 €
Pressupostos participatius Diputació de Girona 4.384,40 €

Feu clic aquí si voleu veure les subvencions rebudes i concedides per l'Ajuntament en anys anteriors.