Tràmits del Padró Municipal d'Habitants

Descripció Persona Online
Alta procedent d'un altre municipi
Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.
Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement..
Canvi de domicili dins de Palau-saverdera
Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.
Volant d'empadronament actual
Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.