Tramits d'Atenció a la Ciutadania

Descripció Persona Online
Casament Civil
Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.
Instància genèrica
Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.
Queixes, suggeriments i propostes
La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.
Sol•licitud d'accés a la informació pública
Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.
Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d'altres)
···Obtenir idCAT···